Vanaf 1 januari is de NTA 8800 in werking getreden, hiermee wijzigt de energieprestatieberekening en het energielabel bestaande bouw. Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvraag moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen.

Met de introductie van de BENG vervalt de EPC waarbij getoetst werd aan één prestatie-eis, bij de BENG wordt getoetst aan drie prestatie-eisen te weten:

  • de maximale energiebehoefte
  • het maximaal primair fossiel energiegebruik
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie

Lees hier meer over de BENG.