Vanaf 1 januari is de NTA 8800 in werking getreden, hiermee wijzigt de energieprestatieberekening en het energielabel bestaande bouw. Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvraag moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Met de introductie van de BENG vervalt de EPC waarbij getoetst werd aan één prestatie-eis, bij de