BENG in werking getreden
Nieuwsberichten | 1 januari 2021
BENG in werking getreden

Vanaf 1 januari is de NTA 8800 in werking getreden, hiermee wijzigt de energieprestatieberekening en het energielabel bestaande bouw. Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvraag moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Met de introductie van de BENG vervalt de EPC waarbij getoetst werd aan één prestatie-eis, bij de

Geluideis warmtepomp uitgesteld
Nieuwsberichten | 29 december 2020
Geluideis warmtepomp uitgesteld

De geluidseis aan warmtepompen die vanaf 1 januari 2021 zou gaan gelden is uitgesteld naar 1 april 2021. In eerste instantie zou de geluidseis met de BENG in het Bouwbesluit worden toegevoegd echter om de bouw- en installatiesector wat meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de verandering heeft het Ministerie de