NEN 6060 – beheersbaarheid van brand

De NEN 6060 – beheersbaarheid van brand geeft in het kader van het gelijkwaardigheids beginsel van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving een aantal maatregelpakketten waarmee brandcompartimenten die groter zijn dan de standaardprestatie-eis, kunnen voldoen aan de (functionele) eisen voor beperking van uitbreiding van brand en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes. De norm is, in tegenstelling tot de oude leidraad BvB2007, van toepassing voor zowel nieuwe gebouwen als voor bestaande gebouwen.brandveiligheid

De NEN 6060 geeft tevens een methode om veilig vluchten vanuit een brandcompartiment te modelleren. Hierbij kan met behulp van een computermodel de ontvluchting worden gesimuleerd. Via deze link kan u een voorbeeld zien van de ontvluchting van een bijeenkomst gebouw.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons.