Bouwfysica

Koudebruggen, materiaaleigenschappen, bouwdeelovergang, productkeuze zijn dingen die u niet tijdens de bouw wil gaan onderzoeken maar voor de start van de bouw al helemaal inzichtelijk wil hebben. Zo kan het zijn dat het gekozen glas zeer goed is voor de BENG maar slecht voor de geluidwering. Door ons in het beginstadium bij uw project te betrekken kunnen we tijdig bijsturen en kunt u tijdig de juiste beslissingen nemen, of het nou gaat om een nieuw gebouw of het verbouwen van een bestaand gebouw.bouwplantoets3

 

Bij nieuwbouw kunt u denken aan de ventilatieberekening, berekening daglichttoetreding, BENG berekening, MPG berekening, detaillering. Bij verbouw zal de advisering zich met name richten op detaillering en isolatie.