MPG-berekening

Sinds 2013 moet bij de aanvraag omgevingsvergunning voor woningen en kantoren met een gebruiksoppervlakte  groter dan 100 m2 een  Milieuprestatie berekening (MPG berekening) worden toegevoegd. De milieuprestatie van een gebouw geeft de milieueffecten aan over de gehele levenscyclus van een gebouw. Tot afgelopen jaar waren er geen prestatie-eisen verbonden aan de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw, echter per 1 januari 2018 worden er grenswaarden verbonden aan de milieuprestatie van een gebouw.

MPG-berekening

Dit betekent dat bouwaanvragen die na 1 januari 2018 worden ingediend, voorzien moeten zijn van een milieuprestatieberekening waarvan de uitkomst ten hoogste 0,8 bedraagt. Dit is vastgelegd in artikel 4.159 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Met de introductie van deze grenswaarde is een volgende stap gezet om te komen tot een verduurzaming van de bouw. Tot 2030 wordt de grenswaarde waaraan getoetst moet worden steeds wat scherper gesteld.

Adviesbureau BB&E kan voor u een MPG berekening opstellen, in combinatie met een bouwplantoets met BENG berekening kan dit zelfs heel voordelig. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.