Energielabel oplevering

Vanaf het moment dat de energieprestatie berekening wordt opgesteld moet een
projectdossier worden opgebouwd conform BRL9500 en de ISSO 82.1 of 75.1. De
energieprestatieberekening omvat bij nieuwbouw de aanvraag omgevingsvergunning, bij
oplevering van de nieuwbouw het definitieve energielabel en bij bestaande bouw het
energielabel. Door het projectdossier is de berekening reproduceerbaar en toetsbaar.

De volgende aspecten moeten in het dossier aanwezig zijn:

 • het aan de opdrachtgever geleverde energieprestatie-rapport;
 • een plattegrond(schets) of tekening van de woning of woongebouw ten tijde van de
  opname, waarop de maatvoering en indeling is aangegeven;
 • het opnameformulier (de invoerfile) inclusief opnamedatum en naam van de
  adviseur die de woning of het woongebouw opgenomen heeft;
 • de volledige rapportage (de uitvoerfile) van het rekenprogramma dat gebruikt is
  om de energieprestatie te berekenen;
 • een beschrijving van de wijze waarop isolatiemateriaal en isolatiedikte is bepaald
  (‘beslistabel’ of ‘gezien en gemeten’ of ‘informatie van opdrachtgever’);
 • foto’s, facturen en overige bewijslast (bijvoorbeeld gecontroleerde kwaliteits- en
  gelijkwaardigheidsverklaringen) ter onderbouwing van de opgenomen en
  ingevoerde energetische kenmerken van de woning;
 • het bewijs en onderbouwing op grond waarvan gebruik mag worden gemaakt van
  door de opdrachtgever aangereikte informatie;
 • de elektronische bestanden van de uitgevoerde energieprestatieberekeningen;

Tijdens de bouw moeten veel foto’s worden gemaakt van alle werkzaamheden die
betrekking hebben op de BENG berekening zoals isolatie (dikte en aansluitingen),
ramen (aansluitingen, glas), installaties. Zonder foto’s van de isolatie wordt voor het
definitieve energielabel de Rc-waarde met 10% gereduceerd. Voor meer informatie over het BENG dossier, ondersteuning tijdens de bouw of een offerte voor een definitief energielabel neemt u contact met ons op.