Industrielawaai

Bij industrielawaai moet gedacht worden aan het geluid dat wordt uitgestraald door apparaten, machines, bedrijfshallen en industrieterreinen. Kritisch zijn vooral alle geluidsbronnen buiten zoals de lucht toe- en afvoer voorzieningen in een bedrijfshal, luchtbandelingskasten, schoorstenen, leidingen en kleppen, op- en overslag, blaffende honden, recycling en het laden en lossen van vrachtauto’s. Door de emissie richting geluidsgevoelige objecten af te schermen kan al een reductie van 10 dB of meer worden bereikt.industrielawaai

Er zijn daarom veel verschillende typen geluidsbronnen en geluidsisolatie maatregelen. Enkele voorbeelden:

  • Het gebruik van een methode met een lager geluidniveau
  • Gebruik stillere apparatuur
  • machines in een behuizing plaatsen
  • Installatie van geluiddempers

 

Het bevoegd gezag kan, binnen redelijke grenzen, eisen stellen aan vorm en inhoud van het aan te leveren akoestisch onderzoek. Hierbij kan het bevoegd gezag aansluiten op de rapportagevereisten zoals aangegeven in de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Het bevoegd gezag kan u tevens aangeven of een akoestisch onderzoek verplicht is.