Horecageluid

Het geluid dat wordt veroorzaakt door horecagelegenheden zoals een café of een discotheek leiden regelmatig tot conflicten. Horecagelegenheden moeten voldoen aan de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit waarin grenswaarden worden gegeven voor de verschillende dagdelen.horecageluid

 

Het is in het belang van de eigenaar van een horecagelegenheid, maar ook van de omwonende, om aan de gestelde eisen te voldoen, niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen maar ook om conflicten te voorkomen.