geluidmeting

Zoals de naam al doet vermoeden, met een geluidniveaumeter wordt de geluidmeting uitgevoerd. Bij ieder project stellen we ons opnieuw de vraag, wat er daadwerkelijk wordt gemeten, en hoe lang het gemeten moet worden? Wanneer een auto voorbij rijdt is het geluidniveau hoger dan wanneer er niets passeert. Niettemin is het meestal niet volledig stil, er is altijd een achtergrond geluid. Men kan het maximumniveau bij de passage van het voertuig meten, maar het is ook mogelijk om de gemiddelde waarde gedurende meerdere minuten te meten.geluidmeting

Met betrekking tot het meetproces zelf zijn drie dingen essentieel:

  • Het instrument moet regelmatig gekalibreerd worden.
  • De meetmethode zelf moet gestandaardiseerd zijn.
  • De persoon die de metingen verricht moet ter zake kundig zijn.

De volgende metingen kunnen we voor u uitvoeren:

  • Bouwakoestisch: gevelgeluidwering, lucht- en contactgeluid
  • Industrie: geluiduitbreiding naar de omgeving (horecageluid), metingen aan installaties zoals warmtepompen en ventilatiesystemen, het meten van referentieniveau’s
  • Ruimteakoestisch: nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid
  • Installaties: het meten van geluid geproduceerd door wc, ventilatie, verwarming

Voor meer informatie neemt u contact met ons op