Bouw-akoestiek

Wat zo mooi “ongewenste geluidsoverdracht” heet, is in het echte leven lawaai. Uit bouw-akoestiek overwegingen is het bouwakoestiek-1verbeteren van de lucht- en de contact-geluidsisolatie een belangrijke pijler ten behoeve van het voorkomen van de negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals stress of gebrek aan concentratie.

 

Overlast van de buren is een grote ergernis van de Nederlander, we gaan steeds compacter wonen maar stellen wel hoge eisen aan de leefbaarheid. Liefst horen we niets van onze buren maar dat is in de praktijk alleen mogelijk in een vrijstaande woning.

 

Met stip op nummer 1 in de lijst met burengeruchten staan de loopgeluiden, gevolgd door muziek. Adviesbureau BB&E kan u adviseren met betrekking tot de lucht- en contactgeluid isolatie tussen woningen in bestaande woningen maar ook bouwakoestiek-2vroegtijdig in het bouwtraject bij nieuwbouw. In bestaande woningen kunnen we door middel van geluidmetingen we de werkelijke situatie toetsen aan de regelgeving. Bij nieuwbouw kunnen we met behulp van metingen controleren of de maatregelen op de juiste manier zijn uitgevoerd.